Door de coranamaatregelen kunnen de christelijke feesten Hemelvaart (21 mei) en Pinksteren (31 mei) niet gevierd worden in de Roosendaalse kerken. Ook voor de Pinksternoveen, de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren waarin dagelijks wordt gebeden voor de komst van de Heilige Geest, blijven de kerkdeuren dicht. Daarom hebben de Protestantse Gemeente Roosendaal, de Sint Norbertusparochie en Spirit in Roosendaal gezamenlijk een serie video-opnames voor de Pinksternoveen gemaakt.

Na de hemelvaart van Jezus bleven zijn leerlingen, samen met Maria en enkele vrouwen, biddend met elkaar en hun Heer verbonden (Handelingen 1: 14). Ze baden om kracht, om de Helper door Jezus beloofd, om de gave van de Geest die Jezus had bezield. Eigenlijk is het heel mooi om, in verbondenheid met die eerste leerlingen van Jezus, tussen Hemelvaart en Pinksteren zelf ook te bidden om die Geestkracht. Dit dagelijks bidden om de heilige Geest tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel het houden van een Pinksternoveen genoemd. Het woord ‘noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Het zijn ook precies negen dagen die tussen Hemelvaart en Pinksteren liggen.

Samen met ds. Marjo den Bakker, pastor Petra Versnel, Marjeet Verbeek en zangkoor Oriënte onder leiding van Marie-Louise Egbers, kun je zo de negen dagen van het Pinksternoveen vieren. Dit jaar is er in de lezingen en gebeden natuurlijk aandacht voor de actualiteit in deze tijd van de coronacrisis. Ga hier naar de pagina met alle negen video’s en volg ze dag voor dag. Doe je mee?