Lezing: Romeinen 8: 12-27
Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Gedachte
Ons geduld wordt inmiddels danig op de proef gesteld. Er klinken dan ook steeds meer verzuchtingen in de media: “Wanneer mogen we weer naar onze grootouders, naar de kerk en de kroeg en met de trein naar het werk en de school? En dat terwijl we nog maar aan het begin staan van deze crisis! Totdat er een vaccin is, blijven we beperkt worden in onze vrijheden. Toch beseffen de meesten van ons dat geduld wijsheid is, evenals een goede zorg voor lichaam, geest en ziel.

Gebed
Heilige Geest,
Gij Geest van het geduld: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt
en wil vasthouden!
Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten
op God te vertrouwen.
Heilige Geest, leer ons het ware geduld!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *