Lezing: 1 Korintiërs 12: 4-11
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Gedachte
Mooi om te zien hoe we, nu het erop aankomt, vaak blijmoedig trouw blijven aan onze roeping: binnen de familie, de vriendenkring en de buurt, binnen de kerken, de zorg en het onderwijs en binnen de vele andere sectoren in onze samenleving die zo hard nodig zijn om onze economie draaiende te houden. Zo ook binnen een gezin waarin een moeder onvoorwaardelijk haar roeping volgt om thuis en onder moeilijke omstandigheden, dag en nacht voor haar gehandicapte kind te zorgen. Haar trouw maakt hen beiden blij.

Gebed
Heilige Geest, Gij Geest van trouw: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid! Bevrijd ons ervan, om ons heil ergens anders dan bij God te zoeken. Heilige Geest, leer ons de ware trouw!

1 Reactie

  1. Ad en Korrie Siemons

    Tot dusverre genoten van de Pinksternoveen.
    Vaste prik na het avondeten.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *