Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij de woorden uit Exodus 20. In dit hoofdstuk worden de tien geboden opgesomd.

Over die tien geboden heb ik verder weinig verteld. Wel heb ik gezegd dat er genoeg over deze geboden geschreven en dus te lezen is.
Bijvoorbeeld, het boek ‘De Tien Geboden’ van Marc-Alain Ouaknin.

Marc-Alain Ouaknin (spreek uit: waknien) is een Franse rabbijn, filosoof, dichter, kunstenaar, kinderboekenschrijver en psychoanalyticus. Deze mix aan kwaliteiten doet meteen vermoeden dat Marc-Alain niet het type is dat platgetreden paden zal betreden. Hij is een vrije geest en laat zich niet in een hokje plaatsen. Zo is hij van mening dat de huidige samenleving niet gekenmerkt wordt door de kloof tussen gelovigen en ongelovigen maar door de diepe kloof tussen mensen die dogmatisch denken en mensen die vrij denken, tussen fundamentalisten en vrije geesten.

Wijlen professor Christianne Berkvens beschouwde Ouaknin als een inspirerende leermeester: “Een gids die mij van hardnekkige, vaststaande ideeën afhielp en enthousiast maakte voor nieuwe manier van lezen en denken. De vrijheid die daardoor ontstond was voor mij een openbaring.” En: “Je kunt niet naar hem luisteren zonder door elkaar geschud te worden. Het lijkt net of je geest zich verruimt.”.

De zomer nodigt altijd uit om heerlijk te lezen: een ideale tijd om dit boek in “hapjes” te verschalken.

Tenslotte, wie wat bewaart, die heeft wat: ik ontdekte bij de voorbereiding een alternatieve vertaling van de tien geboden. Ik heb het in 2001 uit het kerkblad van Sittard geknipt. Dat weet ik wel. Maar van wie het is: geen idee. Het kan geen kwaad, denk ik zo, om dit lijstje een tijdje ergens in huis op te hangen. Als aandenken.

  1. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit een situatie van geweld en onderdrukking. Zorg er voor dat jij zelf en de ander in vrijheid kunnen leven.
  2. Leg mij, jullie God, niet vast. Wees voorzichtig met: God zegt dit of dat, en Hij of Zij is zus of zo.
  3. Noem zijn Naam niet te pas en te onpas voor eigen gebruik, alsof Hij voortdurend jou ter beschikking staat.
  4. Doorbreek met een rustdag het gejaag naar meer, beter en hoger. Neem afstand van hetgeen je doet en kijk waar je mee bezig bent. Gedenk dat je een vrij mens bent.
  5. Onderhoud de band met degenen die je zijn voorgegaan op je levensweg. Als het goed is, helpen zij je bij het zoeken naar de zin van dit bestaan.
  6. Waak over het leven als een uniek geschenk. Ervaar de ander en de natuur als door God gegeven.
  7. Kom niet tussen mensen die van elkaar houden. Wees zuinig op het geluk van anderen.
  8. Laat niet het hebben en houden je levensstijl bepalen, maar leer dat leven een kwestie is van geven en delen.
  9. Verlaag een ander niet door hem of haar in een kwaad daglicht te plaatsen. Maak dat je kritiek opbouwend en bevestigend is.
  10. Blijf jezelf en verschuil je niet achter een buitenkant van bezit en uiterlijkheden.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *