Het volgende verhaal kun je zelf lezen. Maar je kan natuurlijk ook vragen of iemand het wil voorlezen.

De Israëlieten trokken door de woestijn. Ze waren gevlucht uit Egypte. Hun leider was Mozes. Hij had hen geholpen om te vluchten. Nu waren ze op weg naar het land dat God hun beloofd had. De tocht was moeilijk. De Israëlieten begonnen te morren. Ze zeiden: ‘We hebben honger!’ Mozes antwoordde: ‘God zal ons helpen!’ De volgende morgen was de grond bedekt met een laag witte korrels. Die korrels smaakten naar honing. De Israëlieten vroegen: ‘Wat is dat?’ Mozes antwoordde: ‘Dat is het brood dat God jullie te eten geeft.’ De Israëlieten aten van het brood. Ze noemden het ‘manna’. Elke dag gaf God de Israëlieten het manna dat ze nodig hadden.

Liedjes

Heb je zin om wat liedjes te zingen over Mozes? Dat kan. Klik hieronder maar op de liedjes over Mozes. Hieronder staan een paar voorbeelden van liedjes die je vast wel kent. Misschien kun jij er wel een paar dansjes bij bedenken?

Quiz

De Israëlieten zijn blij dat ze uit Egypte weg zijn
Waar of niet waar?
De Israëlieten hebben al eens manna gegeten in Egypte
Waar of niet waar?
Sommige Israëlieten vrezen niet genoeg eten te hebben
Waar of niet waar?
De Israëlieten eten liever kippen dan kwartels
Waar of niet waar?
Het manna valt de hele week uit de hemel, behalve op sabbat
Waar of niet waar?
Manna bewaart goed
Waar of niet waar?
De Israëlieten mogen maar manna oprapen voor één dag
Waar of niet waar?

Wie verlost het volk Israël uit Egypte?
O Mozes
O Aäron
O God

Naar welk land vertrekken ze?
O Kanaän
O Israël
O Jordanië

God zorgt voor eten. Hij geeft de Israëlieten …
O manna
O aardappelen
O melk

Drie maanden na het vertrek uit Egypte komen ze bij…
O de Jordaan
O de berg Sinaï
O de berg Nebo

Daar geeft God aan Mozes …
O de tien woorden
O de twaalf woorden
O de veertig woorden

Het zijn … hoe men moet leven
O wetten
O aanwijzingen
O verplichtingen

Op welke berg sterft Mozes?
O de berg Sinaï
O de berg Hor
O de berg Nebo

Wie werd de opvolger van Mozes?
O Kaleb
O Jozua
O Elia

Spelletje

Misschien lijkt je een spelletje spelen ook wel leuk? Ga dan naar de volgende pagina op internet en print het spelletje. Wel eerlijk spelen hè! 😊
Klik hier op:
Het spel van Mozes
Klik hier op: Woordzoeker / Rebus

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *