In elke kerkdienst bidden we voor anderen. Dat kan voor mensen dichtbij of ver weg zijn. We leggen de nood van deze wereld voor aan God en vragen om Zijn hulp. We geloven dat God ons hoort. Niet dat God gelijk alles oplost. En al helemaal niet zoals wij dat graag zouden willen, maar Hij luistert naar ons en zal er mee doen wat Hij nodig vindt. Jij kunt onze predikanten vragen om in de viering op zondag voorbede te doen voor iets of iemand. Bij de informatie van elke kerkdienst vind je daarvoor een knop ‘aanvragen voorbede’. Alleen de dominees krijgen die informatie.