Vrijdag, 6 maart is het WERELDGEBEDSDAG. Hieraan wordt gestalte gegeven door een oecumenische viering in het Appartementencomplex “WATERLAND”, Citroenberg 1, Roosendaal. De aanvang is 14.30 uur.

Het thema van deze dag is: “STA OP EN GA!” Muzikale medewerking wordt verleend door een Dameskoor o.l.v. Ad Buys en Els Theunissen, piano.

U BENT VAN HARTE WELKOM!