Van 19 tot en met 26 januari is het de Week van Gebed voor de eenheid. Het thema dit jaar luidt: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, naar Handelingen 28: 2.

Daarvoor lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland Malta. Daar worden ze met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Deze gebeurtenis wordt nog altijd elk jaar gevierd door de bevolking. Tijdens deze gebedsweek zijn er twee vieringen:

De seniorenviering op 22 januari a.s. zal gekleurd worden door deze gebedsweek en een oecumenisch tintje hebben. Ook christengelovigen uit andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom om aan deze viering deel te nemen. Deze start om 14:00 uur in het Pastorale Steunpunt Zuid, Kroevenlaan 100. Na afloop is er gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee.

De oecumenische viering op 26 januari a.s. om 10:00 uur in de Kruiskerk, waarin pastor Petra Versnel en ds. Marjo den Bakker zullen voorgaan. Medewerking zal worden verleend door het Gemengde Koor van de Sint Norbertusparochie.

Je bent van harte welkom!