Vanaf 20 januari gaat de actie Kerkbalans van start. De Kruiskerk is voor meer dan 65% van haar inkomsten afhankelijk van de opbrengst van deze actie. De opbrengst in 2019 was een beetje hoger dan die in 2018, maar we hopen dit jaar op een nog beter resultaat. Vind je het werk van de kerk belangrijk? De kerk is voor veel mensen een baken, geeft zin en houvast aan het leven en is een onmisbare ontmoetingsplaats met God en anderen. We nodigen je daarom van harte uit om mee te doen en ruimhartig bij te dragen. Je kunt een gift overmaken op IBAN NL83 RABO 0373 7281 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Roosendaal onder vermelding van ‘Kerkbalans 2020″. Wil je liever maandelijks een bedrag geven? Stuur dan een e-mail aan bijdrageadmin@pgrkruiskerk.nl en ontvang een toezeggingsformulier.