De driehoekige vorm van de schikking staat symbool voor ik, jij en God.
De kransen (elke zondag komt er één bij) verwijzen naar de eeuwige cyclus van begin en eind en dan weer opnieuw.
(elk jaar is het opnieuw kerst.)
In de schikking is de soberheid, die ook bij Micha hoort, verbeeld in de keuze van kleur en materialen.
In het visioen van Micha, waarin geen oorlog meer zal zijn en de mens het kwade overwint, staat de eucalyptus krans symbool voor deze zuivering en reiniging.