De opbrengst van de activiteiten van de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) komt dit jaar volledig ten goede aan het project ‘Motivation for LIfe’. Dit is een project voor kinder- en naschoolseopvang in township Winterveld in Zuid-Afrika. Dit is één van de projecten die de jongeren van de Kruiskerk, in het kader van de diaconale jongerenreis, in de zomer van 2020 gaan bezoeken.

Het is een project dat door Global Aid Network (GAiN) wordt gesteund. GAiN is de organisatie die de jongeren hebben gekozen voor hun jongerenreis. De opbrengst van de activiteiten van de ZWO-commissie komen volledig ten goede aan dit project. Voor de reis- en verblijfkosten van de jongeren en de andere twee projecten zamelen de jongeren zelf geld in.

Winterveld ligt ongeveer 30 km. ten noordwesten van Pretoria. Winterveld is een multicultureel township met een werkloosheid van ongeveer 50 % en waar kinderen weinig kans hebben om zich te ontwikkelen.

Motivation for Life is in 2012 opgericht door Yvonne Mabasa als een crèche. Zij had het op haar hart om mensen te helpen die uit vergelijkbare arme omstandigheden komen als waar zij vandaan kwam. Motivation for Life wil uitgroeien tot een centrum voor kinderen in de regio. Daarvoor is verdere uitbreiding van het gebouw nodig en is er geld nodig voor:

  • Isoleren van bestaande klaslokaaltjes (nu enkelwandig golfplaat);
  • Bijdrage aan de kosten van maaltijdverstrekking;
  • Bijdrage voor leermiddelen, speelgoed, hygiënische producten;
  • Uitbreiding van crèche op naastgelegen terrein: te koop voor ca. € 3.000,- = € 3,00 per m2.]

Je kunt dit project steunen door mee te doen aan de activiteiten van de ZWO-commissie en/of door een gift over te maken op IBAN bankrekeningnummer NL52 INGB 0003 4455 91 van de Diaconie Protestantse Kerk Roosendaal o.v.v. ZWO-jaarproject.