Voor velen is de vakantie begonnen.
We kijken terug op een mooi seizoen, met veel leerzame en leuke activiteiten voor onze kinderen en jongeren.
In de Jeugdraad hebben we de wens uitgesproken om na de vakantie een nieuwe koers voor het jeugdwerk te gaan ontwikkelen. Om dit goed te doen willen we ons eerst met zo veel mogelijk jeugdwerkers, ouders en andere gemeenteleden vanuit geloofsperspectief op het jeugdwerk bezinnen.
Wat is je persoonlijke drijfveer om je voor het jeugdwerk in te zetten?
En wat is de bedoeling van het  jeugdwerk binnen onze gemeente?
Rond deze vragen organiseert de Jeugdraad met ondersteuning van adviseur Martin de Groot (www.martindegroot.eu)
een boeiende middag op zondag 1 september.

Programma
14:30 u             Inloop
15:00 u             Samen aan de slag
17:00 u             Bespreking vervolg en afronding
Heerlijk hapje eten
18:00 u             Naar huis

Wij hopen dat je enthousiast bent en meedoet op 1 september!

Wil je dat vóór 25 augustus a.s. laten weten aan marianvanputten@msn.com of tonjanortier@hotmail.com dan kunnen we voldoende eten en drinken regelen?

We wensen je een fijne vakantie/ zomerperiode!

Hartelijke groet,

André van den Bor, Marian van Putten, Francisca Quartel,
Désirée Roovers, Larissa Snoep, Tonja Nortier