Voor kinderen/jongeren rond de leeftijd van 4, 12 of 18 jaar staan er grote veranderingen te gebeuren. Daar staan we in de brugdienst bij stil.
Op verschillende manieren en momenten besteden we in de dienst aandacht aan de overstap van 4-jarigen, 12-jarigen en 18-jarigen.
Deze zetten we in het licht van God die steeds met ons meegaat op onze levensreis. De kinderen en jongeren die mee willen doen vragen we hun doopkaars mee te brengen naar de kerk.

Meer info bij kindernevendienst: Xin-Nan Sjoerdsma, Jeanet Oostdijk, Désirée Roovers