Het weekend in de trappisten abdij Maria Toevlucht begint vrijdagmiddag 11 oktober en duurt tot en met zondagmiddag 13 oktober.
De levenswijze in de Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie is een leven van volledige toewijding aan God. Het is leven in eenzaamheid en stilte, gebed en werk. De opzet van het kloosterweekend is in de eerste plaats om zoveel mogelijk van het ritme en de stilte van het kloosterleven mee te maken en te beleven. Het ritme zullen we meebeleven met de broeders door meedoen met de gebedstijden en de maaltijden.
Het programma voor de tussen tijd is heel bescheiden en sober en zal door jezelf ingevuld worden in een vooroverleg bij ons in de Kruiskerk. De invulling kan variërend zijn van een totale stilte of lezen tot gesprekken over het geloof. Zie ook website: abdijmariatoevlucht.nl.

Wanneer: vrij 11 oktober t/m zondag 13 oktober 2019.
Kosten: € 105,-
Info / begeleiding: ds. André van den Bor
Bel of mail voor meer informatie: a.van.den.bor@pgrkruiskerk.nl, tel. 06-53672710
Interesse? Je kunt je tot 1 mei a.s. aanmelden.