Uitleg liturgische Bloemschikking – zondag 14 april 2019 (6e zondag veertigdagentijd)

Thema: “waar gaat het heen?”

De basisschikking ligt op jute, symbool voor inkeer en bezinning.
De “natuurlijke” plank met twee ronde boomschijven staat voor het zoeken naar balans.
De linkerkant staat laag, de rechterkant met boomschijf staat hoger.
Kan de balans en het evenwicht ooit hersteld worden?
Aan de linkerkant liggen stenen als een muurtje gestapeld. Jezus is op weg naar Jeruzalem, de stad van de vrede. De mensen zwaaien met takken, leggen kleden op de weg en zelfs de stenen in de stadsmuur juichen hem toe.
Rechts op de plank ligt een rood kleed en in de bol weerspiegelen de rode bloemetjes de liefde en het vurig enthousiasme van de grote menigte mensen voor Jezus’ intocht.