Uitleg liturgische Bloemschikking – zondag 7 april 2019 (5e zondag veertigdagentijd)

Thema: “wie zijn wij?

De basisschikking ligt op jute, symbool voor inkeer en bezinning. De “natuurlijke” plank met twee ronde boomschijven staat voor het zoeken naar balans. De linkerkant staat laag, de rechterkant met boomschijf staat hoger. Aan de linkerkant ligt een grote steen op zand, met kleine scherven. Symbool voor de belangrijkste steen die de pachters afkeurden en later de hoeksteen wordt, waardoor de balans hersteld kan worden. Rechts op de plank zijn eerlijke fair-trade producten. Symbool voor eerlijke handel. De kleur wit van het kleed en de bloemen staan in deze schikking symbool voor de doop van het nieuwe leven.