Liturgische Bloemschikking – zondag 31 maart 2019 (4e zondag veertigdagentijd).

Thema: “vruchten dragen”

In deze veertigdagen tijd voor Pasen is de “natuurlijke“ houten plank met twee ronde boomschijven de basis voor de liturgische schikking.
De houten plank staat voor het zoeken naar balans.
De schikking ligt op jute, symbool voor inkeer en bezinning en een paarse ondergrond als teken van de wijsheid die we nodig hebben in het zoeken naar die balans.
De linker kant is laag, bovenop ligt een bundel dorre takken, snoeihout. Dat wat er niet meer toe doet weglaten, zowel letterlijk als ook figuurlijk, doods leven.
Aan de hoge rechterkant een open bottende bloesemtak, symbool voor nieuw leven, de mogelijkheid om opnieuw te beginnen net als de vijgenboom.