Elk jaar kiezen we een groot project waarvoor we geld inzamelen. Dit jaar is het een project van Kerk in Actie: ‘Hulp voor straatkinderen in Colombia’. Help jij mee er een succes van te maken?

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in slechte tot zeer slechte omstandigheden. Het leven in de krottenwijken biedt nauwelijks toekomstperspectief. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats om te voorkomen dat kinderen op straat of in de criminaliteit belanden. Uitgangspunt van de stichting is dat de kinderen veel kunnen leren via activiteiten die ze graag doen. Daarom is er een voetbalschool. Wekelijks volgen meer dan 200 kinderen daar trainingen. Een deel van de kinderen speelt mee in competitiewedstrijden. Andere activiteiten van de stichting zijn een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant.

De kinderen raken vaak al op jonge leeftijd betrokken bij de activiteiten. Hun zelfvertrouwen groeit en ze krijgen meer vertrouwen in de mensen om hen heen. Ook leren ze beter te communiceren, conflicten op te lossen en regels te accepteren. Meedoen aan sport en spel is bovendien een goede uitlaatklep voor frustraties waar ze al jong mee rondlopen. Jongeren die een opleiding volgen, krijgen bovendien begeleiding. Doordat zij een vak leren, wordt de stap naar de maatschappij kleiner en kunnen ze op zoek naar een betaalde baan.

Je kunt helpen door een gift over te maken naar IBAN rekeningnummer NL52 INGB 0003 4455 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roosendaal o.v.v. Jaarproject Straatkinderen Colombia of mee te doen met onze activiteiten.

Contact: Adri de Wijze en Ingrid Cauwels
E-mail adres: zwo@pgrkruiskerk.nl